Meripelastusseura uutiset

Vapaaehtoiset edistävät turvallisuutta saaristossa

15.6.2017

Suomen Punaisen Ristin Caritas-ensivastetoiminta aloittaa juhannuksesta elokuun alkuun jatkuvan keskeytyksettömän ensivastepäivystyksen torstaina 22.6.2017. Päivystys toteutetaan yhteistyössä Turun meripelastusyhdistyksen kanssa heidän ABSO veneellään Airistolla ja Nauvon ympäristössä Saaristomerellä. Aluksella on välitön lähtövalmius ympäri vuorokauden yli 6 viikon ajan 6.8.2017 asti, ja tarpeen mukaan viikonloppuisin vielä myöhemminkin elo-syyskuussa.

Caritas-ensivaste toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen ensivasteyksikkönä yhteistyössä Länsi-Suomen Merivartioston, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen, paikallisten terveyskeskusten ja ensihoitoyksiköiden sekä Lounais-Suomen poliisin kanssa. ABSO alus on välittömässä lähtövalmiudessa 24 tuntia vuorokaudessa saaritukikohdassaan Airistolla tai muualla saaristossa. Turun Hätäkeskus ja ensihoidon kenttäjohtaja sekä Meripelastuskeskus Turku tietävät aluksen sijainnin jatkuvasti. Alus toimii hätäkeskuksen tai meripelastuskeskuksen hälyttämänä.

”Aluksen henkilökunta koostuu koulutetuista vapaaehtoisista, jotka päivystävät aluksella ilman korvausta. Miehistöön kuuluu kaksi Punaisen Ristin ensivastepäivystäjää, joista osa on terveydenhuollon ammattilaisia (esimerkiksi ensihoitajia, lääkäreitä tai sairaanhoitajia) ja kaksi Turun meripelastusyhdistyksen meripelastajaa. Vapaaehtoiset antavat ensiapua osana ensihoitopalvelua sairaus- tai onnettomuustilanteissa. Caritas-toiminnan palvelut ovat aina autetulle ilmaisia. Caritas-ensivaste on hyvä esimerkki sekä järjestöjen välisestä että kolmannen sektorin ja viranomaisten välisestä yhteistyöstä turvallisuuden edistämiseksi”, kertoo SPR Varsinais-Suomen piirin valmiuspäällikkö Tommi Virtanen.

Kesän 2016 seitsemän viikon päivystyskaudella Caritas-ensivaste hälytettiin 25 kiireelliseen ensivastetehtävään, 22 meripelastustehtävään ja 10 muuhun tehtävään. Yhteensä päivystyskauden aikana yli 100 henkilöä sai apua vapaaehtoisilta.

Kolmas sektori turvallisuuden edistäjänä saaristossa SPR ja SMPS yhteistyöllä

Suomen Punainen Risti on vuodesta 1989 toteuttanut ensivaste-, ensiapu- ja terveyden edistämistoimintaa Saaristomerellä ja Turunmaan saaristossa. Kesään 2013 asti toiminta toteutettiin Punaisen Ristin omalla Caritas-palveluveneellä, ja kesästä 2014 alkaen yhteistyössä Suomen Meripelastusseuran kanssa Turun Meripelastusyhdistyksen pelastusvene ABSOlla.

Caritas-toiminta on vuosien kuluessa lunastanut vankan aseman viranomaisten tukena sekä saariston asukkaiden että saaristossa veneillä tai muutoin vierailevien keskuudessa. Toimintamuodot ja toiminnan painopiste ovat vuosien kuluessa muuttuneet terveyden edistämisestä hälytysensivastetoimintaan. Caritas-toimintaan osallistuu Punaisen Ristin vapaaehtoisia koko Suomen alueelta, vapaaehtoisista puolet on terveydenhuollon ammattilaisia. Suuri osa vapaaehtoisista on kouluttautunut sekä meripelastustoimintaan että ensivastetoimintaan.

Tekninen toteutus: W3 Group