Koulutus

Meripelastusseura kouluttaa pelastusmiehistöjensä jäsenet. Seuran oma koulutusjärjestelmä perustuu kuuden eri koulutustason osaamistavoitteisiin. Opiskeltavia asioita ovat mm. merimiestaidot, merenkulku, alustekniikka, ensiapu, viestiliikenne, etsintä-, pelastus- ja avustustoiminta sekä johtaminen aluksella. Koulutusputkessa on mahdollista edetä kansimiesharjoittelijasta aina pelastusaluksen päälliköksi asti. Koulutus vaatii normaalin yleiskunnon ja uimataidon sekä sitoutumista toimintaan useamman vuoden ajaksi.Koulutuksen tavoitteena on antaa vapaaehtoisille meripelastajille sellaiset tiedot ja taidot, että he voivat turvallisesti ja tehokkaasti toimia pelastustehtävissä meripelastusaluksilla. Tämän ammattitaidon saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi seura järjestää koulutustilaisuuksia ja kursseja. Meripelastuskoulutukseen osallistumisen ehtona on paikallisyhdistyksen jäsenyyden lisäksi aktiivinen toimiminen pelastusvenemiehistössä. Koulutusvastaava kertoo enemmän koulutuksesta ja henkilökohtaisesta koulutuskortista. 

 

Tekninen toteutus: W3 Group